select country

NGOMUMO
Congratulations on solving this years
Nordic Puzzle
NGOMUMO
"Klar" i zulu språket

NGOMUMO

Baden Powel ba oss om å være "forberedt", å være klar.
I sin bok "Scouting for boys" skrev han instruksjoner om aktiviteter for å trene seg opp på alt mellom politisk debatt til overlevelse i villmarken. Han skrev om å være en aktiv deltaker i samfunnet og ta ansvar og handling uten å være bekymret for seg selv.

I hverdagen har vi mange ressurser tilgjengelig. Mat, vann, oppvarming, etc; og mye av dette er avhengig av strøm. Er hjemmet ditt klart for 1 dag, 2 dager eller en uke hjemme i tilfelle en strømmen går?
DSB (Direktoratet for sammfunnssikkerhet og beredskap) har en liste med anbefalinger på hva du skal ha hjemme i tilfelle en nødsituasjon, og tips om forberedelser
se her for å se hvordan DU kan være beredt.

I tilfelle en større hendelse, burde i det minste vi speidere være forberedt.

Er du NGOMUMO?

NGOMUMO
"redo" på Zulu-språket

NGOMUMO

Baden Powel sa till oss att "vara beredda", att vara redo.
I sin bok "Scouting for boys" skrev han instruktioner om aktiviteter för att träna sig för allt mellan en politisk debatt till vildmarkens överlevnad. Han skrev om att vara en aktiv deltagare i samhället och ta ansvar och handling utan att vara bekymrad för sig själv.

I vardagen har vi mycket resurser tillgängliga. Mat, vatten, värme, etc; och mycket av detta beror på el. Är ditt hem redo för 1 dag, 2 dagar eller en vecka med camping i händelse av strömavbrott?
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en rekommenderad lista över vad du ska ha hemma vid en nödsituation och tips om förberedelser. Titta på https://www.dinsakerhet.se för hur du ska vara beredd.

Vid en större händelse borde vi speiderna vara beredda.

Är du NGOMUMO?

NGOMUMO
"Klar" på zulu-sproget

NGOMUMO

Baden Powel sagde, at vi skulle "være beredt" og være klar. I sin bog "Scouting for boys" skrev han instruktioner om aktiviteter for at træne sig for alt mellem en politisk debat til ødemarkens overlevelse. Han skrev om at være en aktiv deltager i samfundet og tage ansvar og handling uden at være bekymret for sig selv.

I hverdagen har vi mange ressourcer til rådighed. Mad, vand, opvarmning osv.; og meget af dette afhænger af elektricitet. Er dit hjem klar til 1 dag, 2 dage eller en uges hjemmecamping i tilfælde af strømafbrydelse?
dit land kan have et dokument eller et websted om hvordan man skal være forberedt i tilfælde af en nødsituation, se deres websted for hvordan man skal være forberedt.

I tilfælde af en større hændelse bør idet mindste spejdere være forberedt.

Er du NGOMUMO?

NGOMUMO
"valmis" Zulu-kielellä

NGOMUMO

Baden-Powell ohjeisti meitä olemaan aina valmiina.
Partiopojan kirjassa hän kertoi ohjeita aktiviteetteihin, joilla voi valmistautua kaikkeen mahdolliseen poliittisten väittelyjen ja erämaassa selviämisen välillä. Hän ohjeisti myös olemaan aktiivinen yhteiskunnan jäsen, kantamaan vastuuta ja toimimaan olematta itsekeskeinen.

Nykyään meillä on mahdollisuus käyttää monia jokapäiväistä elämäämme helpottavia tavaroita ja asioita, kuten ruokaa ja vettä, ja moni näistä asioista vaatii toimiakseen sähköä. Onko kotonasi varauduttu yhden tai kahden päivän tai jopa viikon sähkökatkokseen?
Suomen Huoltovarmuuskeskus on koonnut ohjeistuksen sekä listan tavaroista, jotka olisi hyvä olla aina kotona hätätilan, esimerkiksi pidemmän sähkökatkon varalle. Tutustukaa Huoltovarmuuskeskuksen ja Suomen Pelastusalojen Keskusjärjestön (SPEK) 72tuntia-sivuun ja selvittäkää, miten hyvin tiedätte, miten valmistautua ja toimia poikkeustilan sattuessa. Miten olla aina valmiina?

Suuronnettomuuden sattuessa ainakin meidän partiolaisten tulisi olla varautuneita.

Oletteko te NGOMUMO?

NGOMUMO
"ready" in the zulu language

NGOMUMO

Baden Powel told us to "be prepared", to be ready. In his book "Scouting for boys" he wrote instructions on activities to train oneself for everything between a political debate to wilderness survival. He wrote about being an active participant in the community and taking responsibility and action without being concerned for oneself.

In every day life, we have a lot of resources available. Food, water, heating, etc; and a lot of this is depending on electricity. Are your home ready for 1 day, 2 days, or a week of at home camping in case of a powerout?
many countries have a recource with information about what to have at home in case of an emergency, and tips on preparation. Look at thier website for information on how to be prepared.

In case of a major incident we scouts should at least ourselves be prepared.

Are you NGOMUMO?

NGOMUMO
"ready" in the zulu language

NGOMUMO

Baden Powel told us to "be prepared", to be ready. In his book "Scouting for boys" he wrote instructions on activities to train oneself for everything between a political debate to wilderness survival. He wrote about being an active participant in the community and taking responsibility and action without being concerned for oneself.

In every day life, we have a lot of resources available. Food, water, heating, etc; and a lot of this is depending on electricity. Are your home ready for 1 day, 2 days, or a week of at home camping in case of a powerout?
almannavarnir.is has a recommended list of what to have at home in case of an emergency, and tips on preparation. Look at almannavarnir.is for how to be prepared.

In case of a major incident we scouts should at least ourselves be prepared.

Are you NGOMUMO?