Hopp til innhold

Samband

Lag en enkel sambands øvelse

Sett opp et samband med dertil egnede poster. Det bør være minst tre, men flere går også an. Det er her ikke nødvendig med flott sambandsutstyr. Vanlige walkie-talkier er gode nok, det gir deltagerne også en følelse av at samband ikke alltid er plankekjøring. Legg sambandsøvelsen over noe konkret, det bør ikke være så viktig, men det som speiderne skal si til hverandre bør ha et preg av seriøsitet. En måte å gjøre dette på er i en rundløype å sende de som er på sambandskurs rundt til de enkelte postene og be de rapportere tilbake om alle er kommet dit og status. De kan formidle kontakt fra postene også om det er ønskelig. Det er ikke noe særlig å la de bli på postene, det kan lett bli forstyrrende. Særlig gjelder dette på de stedene en kjører radio.

  • Sett opp et samband med X antall poster (kommer an på utstyr og hvor mange som deltar). Sett opp en basestasjon som du selv eller en annen fast person betjener.
  • Lag et program for aktiviteten. En måte å gjøre dette på er å sende gruppene (to og to) ut på oppdrag, som er laget ferdig på forhånd. Deretter gi de nye oppgaver over sambandet.
  • En måte å lære å snakke ordentlig på er å sende ut en beskjed til en gruppe som de skal videre sende til en annen. Gjerne med ting de får beskjed om å sjekke underveis.
  • Lag en stikkord-formet logg på basestasjonen. Ikke alt hva de sier, men ting som ikke gjøres riktig, beskjeder som gis fra basestasjonen og beskjeder som gis til basestasjonen.
  • Etter at speiderne har vært ute en stund tar du dem inn og går igjenom hva som har skjedd, hva som gjøres riktig. Du kan godt komme med en formaning om dette var så ille at i en krise ville det gått galt.
  • Det er viktig å gjøre det så realistisk som mulig sambandsmessig. Dette uten at speiderne oppfatter det som "teit" og kjedelig. Det må være moro. Så visse utskeielser bør en tillate.
  • Ha et deltagerbevis klar til utdeling dersom de gjør som de får beskjed om. Det kan jo være gøy, og gi en oppfordring til å benytte dette senere.
  • Det er ikke alltid så mye kurs du får ut av det. Tiden går fort.
  • Husk det skal være gøy for alle speiderne, derfor bør du si fra om noen ødelegger for de andre.