Hopp til innhold

Radiokjøring

Radiokjøring 80m JOTA

Her har vi den mest benyttede og grunnleggende aktivitet under JOTA. Det er radiokjøring i 80m. Det her er det lettes å finne noen å snakke med, ofte litt for trangt. Det meste foregår på norsk så ingen bør bli forlegen angående engelsk eller andre språkkunnskaper.

  • Presenter deg som radioamatør. Fortell dem hva de kan kalle deg
  • Fortell dem litt om det som foregår og hvilke regler som gjelder under sending
  • Det er radioamatøren som skal starte å slutte en QSO (samtale)
  • Radioamatøren begynner med å presentere seg, og utveksler rapport om hvordan den blir hørt av den andre amatøren
  • Når de obligatoriske "frasene" er unnagjort, så kan speiderne slippe til

De kan starte med å presentere seg ( med bokstavering)

De kan senere komme med en fortelling de har laget for anledningen. Dette kan leses av forskjellige medlemmer av patrulje (bør gå på rundgang). Denne fortellingen kan godt handle om patruljen, troppen eller noe patruljen ønsker å dele med andre speidere (en god matoppskrift kan jo være et eksempel)

Innimellom dette må dere la patruljen i den andre enden få lov til å utfolde seg

Har noen noe spesielt på hjertet så må du slippe til disse underveis (egne ting som spørsmål til enkelte eller alle sammen)

Når du ser at patruljen begynner å bli tom for ideer og det begynner å bli vanskelig å forsette QSO'n så er det på tide å avslutte denne.

Da er det viktig å gå ut og prøve på nye kontakter så fort som mulig. Er det lite eller ingen tid igjen for inneværende patrulje så bør en likevel komme seg ut og skaffe nye kontakter. Det kan være skifte av personer under kontakten.

Radiokjøring 20-40m JOTA

Her kan det vær litt vanskeligere enn på 80m. Ikke alltid er det like lett å oppnå kontakt. Mange kontakter foregår med folk i andre land og andre kulturer. Så da må engelsk-kunnskapene eller andre språferdigheter fram. Men det er en unik måte å få prøvd seg på et språk hvor en har sittet og slitt i time etter time på skolebenken for å lære seg. Sitter noe av det en har lært eller har det vært bortkastet? De fleste tingene på 20 - 40m fortoner seg ellers på samme måte som på 80m. Det kan vær litt vanskelig å komme gjennom. Da er det viktig å holde humøret på speiderne oppe, slik at disse ikke går lei.

  • Presenter deg som radioamatør. Fortell dem hva de kan kall deg
  • Fortell dem litt om det som foregår og hvilke regler som gjelder under sending
  • Det er radioamatøren som skal starte å slutte en QSO (samtale)
  • Radioamatøren begynner med å presentere seg , samt å utveksle rapport om hvordan den blir hørt i den andre amatøren
  • Når de obligatoriske "frasene" er unnagjort, så kan speiderne slippe til

De kan starte med å presentere seg (med bokstavering)

De kan senere komme med en fortelling de har laget for anledningen. Dette kan leses av forskjellige medlemmer av patrulje (bør gå på rundgang). Denne fortellingen kan godt handle om patruljen, troppen eller noe patruljen ønsker å dele med andre speidere (en god matoppskrift kan jo være et eksempel)

Innimellom dette må dere la patruljen i den andre enden få lov til å utfolde seg

Har noen noe spesielt på hjertet så må du slippe til disse underveis (egne ting som spørsmål til enkelte eller alle sammen)

Når du ser at patruljen begynner å bli tom for ideer og det begynner å bli vanskelig å forsette QSO'n så er det på tide å avslutte denne.

Da er det viktig å gå ut og prøve på nye kontakter så fort som mulig. Er det lite eller ingen tid igjen for inneværende patrulje så bør en allikevel komme seg ut og skaffe nye kontakter. Det kan være skifte av personer under kontakten.