Hopp til innhold

Pakkeradio

Dette er en radioaktivitet som vi også trenger en lisensiert radioamatør til. Pakkeradio går enkelt forklart ut på datakommunikasjon på amatørradioen, radioamatørenes "internett". Dette skjer hovedsakelig på 2m (VHF) og på 70cm (UHF). Men det går an å kjøre på andre bølgelengder også.

Det er hovedsakelig to måter å kjøre pakkeradio på. Den ene er via noder (radiostasjoner) som linker det opp mot andre stasjoner. Her kan det også finnes maskiner med E-post. Den andre måten å gjøre det på er direkte kontakt mellom to stasjoner, gjerne via en link.

1. Via noder

Når vi setter opp en pakkeradio til å sende via noder kan vi nå veldig langt og hente ut opplysninger som ligger tilgjengelig på maskiner langt unna. Det er på en måte "internett" på radio. Den er bare mye enklere dadet foregår i tekstmodus og det kan ta lang tid å komunisere. Men for de som er interessert i komunikasjon kan det være en artig og nyttig måte å kommunisere på.

Her er det også viktig at radioamatøren følger opp. Det finnes et hav av kommandoer som gjør denne kommunikasjonen mulig og det er lett å gå seg bort. I alle noder og andre kommandoer. Jeg har ingen konkret måte å utnytte denne måten å pakke på, det er viktig her å bygge aktiviteten på den erfaring som radioamatøren har på området.

2. Direkte mellom to stasjoner.

Denne måten å drive pakke på er kanskje den som vil falle i smak hos speiderne. Her kan en sette opp en forbindelse mellom den stasjonen du er på og den stasjonen som nabogruppa er på. Det kan godt være lenger mellom stasjonene, rekkevidden på sambandet avgjør dette. Skulle det bli helt umulige forhold kan dette bli nødløsningen for å dra JOTA i land. Da kan det settes opp to stasjoner (helst ikke i samme rom) på den JOTA stasjonen som dere er på og speiderne kan kommunisere med hverandre der. Da har fått noe ut av JOTA allikevel.

Komunikasjonen her foregår på samme måte som IRC på internett. Speiderne sitter å taster til hverandre. Det er også mulig å sende enkle filer over dette systemet.

Men en ting er sikkert. For at dette skal fungere og gi noe til speiderne må det være radioamatører som kan bruke det som står for aktiviteten (spesielt planleggingen).