Nordisk puzzle

Nordisk JOTA-JOTI-puzzle er en aktivitet for speidere via radio og internetchat på JOTA-JOTI. Hvem som lager oppgaven går på rundgang mellom frivillige i de ulike nordiske landene. 

Når man deltar på nordic puzzle gir det speiderne noe å snakke om, når de får kontakt med andre. Det er ikke en konkurranse, for å løse oppgaven må man samarbeide!

Nordic puzzle 2018 vil bli sendt ut til alle registrerte arrangement ca uken før JOTA-JOTI. 

I mellomtiden kan dere titte på oppgaven fra 2017
Her var oppgaven å dele hint helt til du kunne finne ut hvor i koordinatsystemet den hemmelige basen befant seg.

Noen av hintene var krypterte (kode) og det utgjorde en fin forhåndsoppgave for speidere som måtte vente på tur på radio eller pc-tid.

Oppgaven finner dere her:

JOTA_JOTI Puzzle 2017 (3)

Spør andre stasjoner om koordinater

Hensikten med Nordisk JOTA-JOTI-puzzle er å gi speiderne noe å gjøre sammen via radio og chat. Alle som har registrert en JOTA-JOTI-aktivitet her på jotajoti.no, vil få tilsendt et antall koordinater. Disse sendes til arrangementsansvarlig på den e-postadressen som ble oppgitt ved registrering. Alle JOTA-JOTI stasjoner i Norden er med på det samme JOTA-JOTI-puzzelet!

Disse koordinatene bør speiderne ha lett tilgjengelig når de snakker på radio, eller chatter med, speidere fra andre JOTA-JOTI-stasjoner. Dere kan både spørre etter, og gi fra dere koordinater til andre speidergrupper. Målsetningen er å samle så mange koordinater som mulig.

Koordinatene viser til et kvadratisk rutenett, der A1 vanligvis er øverste venstre hjørne. Det kan være lurt å lage et slikt skjema på forhånd ved hjelp av regneark. Etter hvert som dere får nye koordinater fra andre speidergrupper, kan dere skravere riktig felt i rutenettet. Ut over ettermiddagen vil dere oppdage et mønster, noen ord, et tegn eller lignende. Når dere ser hva det skal være, så har dere løst oppgaven, og kan antagelig gjette dere til de siste koordinatene.

Koordinater sendes vanligvis ut ca onsdagen før JOTA-JOTI. Dersom ditt JOTA-JOTI-arrangement ikke har mottatt koordinatene i år, så ta kontakt med solfrid@kmspeider.no. Ditt arrangement må være registrert her på jotajoti.no for at du skal kunne motta koordinater.

Få i gang samtalen! Bruk J-koder

Stikkord som JOTA-JOTI-puzzle, eller koordinater, skulle være gode hjelpemidler til å få i gang samtalen med nordiske JOTA-JOTI-stasjoner. Ellers kan J-koden anbefales til kommunikasjon mellom speidere som ikke har felles språk, se her for mer informasjon (pdf).

Til forskjell fra konkurranser, er det bare vinnere i JOTA-JOTI-Puzzle. Jamboree-stasjonene LAxJAM har mange flere av koordinatene, og det går an å spørre fram de(n) koordinaten(e) man fortsatt måtte mangle.

Brenn ikke inne med koordinatene du får, men la speiderne på din JOTA-JOTI-stasjon formidle disse til alle andre (nordiske) JOTA-JOTI-stasjoner dere kontakter. Bruk det fonetiske alfabetet. Dette blir gøy, og sammen får vi det til.

 

Følgende land lager det Nordiske puzzle:

2011: Finland

2012: Sweden

2013: Iceland

2014: Denmark

2015: Norway

2016: Finland

2017: Sweden

2018: Iceland

2019: Denmark

2020: Norway