Velg hvordan du vil sortere listen:

Arrangementer      Grupper      JOTA-stasjoner      JOTI-baser


Statistikk for JOTA-JOTI 2016

101 registrerte arrangementer.

178 deltakende grupper.

51 JOTA-stasjoner (hvorav 0 er aktive akkurat nå. Vises i rødt.)

55 JOTI-baser (hvorav 0 er aktive akkurat nå. Vises i rødt.)