Velg hvordan du vil sortere listen:

Arrangementer      Grupper      JOTA-stasjoner      JOTI-baser


Statistikk for JOTA-JOTI 2015

99 registrerte arrangementer.

174 deltakende grupper.

42 JOTA-stasjoner (hvorav 0 er aktive akkurat nå. Vises i rødt.)

58 JOTI-baser (hvorav 0 er aktive akkurat nå. Vises i rødt.)