Velg hvordan du vil sortere listen:

Arrangementer      Grupper      JOTA-stasjoner      JOTI-baser


Statistikk for JOTA-JOTI 2014

110 registrerte arrangementer.

164 deltakende grupper.

39 JOTA-stasjoner (hvorav 0 er aktive akkurat nå. Vises i rødt.)

49 JOTI-baser (hvorav 0 er aktive akkurat nå. Vises i rødt.)