Dette arket bør speiderlederen skrive ut slik at radioamatøren kan få en kopi i god tid før JOTA

Informasjon om JOTA (bør leses av radioamatøren)

Nordisk åpningsstafett JOTA/JOTI 2014

Viktig for alle JOTA-stasjoner er at den norske etappen i den nordiske åpningsstafetten på 80m flyttes fram til kl 0945 på lørdagen i JOTA-JOTI-helgen.
Fra klokka 09.30 på lørdag
Frekvens: 3,690 MHz i 80-meterbåndet

09.30 (07.30 UTC) Svensk åpning og hilsen med kallesignal SKxJAM
09.45 (07.45 UTC) Norsk åpning og hilsen med kallesignal LIxJAM
10.00 (08.00 UTC) Dansk åpning og hilsen med kallesignal OZxJAM
10.15 (08.15 UTC) Finsk åpning og hilsen med kallesignal OHxJAM
10.30 (08.30 UTC) Island åpning og hilsen med kallesignal TFxJAM

Hovedstasjoner

Etter respektive åpningshilsener flytter hovedstasjoner til følgende frekvenser:
3,650 MHz Norge S (LI3JAM)
3,660 MHz Danmark
3,670 MHz Sverige Ø
3,680 MHz Sverige V
3,690 MHz (Speiderfrekvensen: Nordisk åpningsstafett og siden korte QSO’er)
3,695 MHz Sverige S
3,700 MHz Norge S (LI1JAM)
3,710 MHz Finland / Island
3,715 MHz Norge S (LI4JAM)
3,720 MHz Norge N (LI2JAM)

GRUNNLOVSJUBILEET

Vi oppfordrer alle norske JOTA-stasjoner å være med å markere grunnlovsjubileet 2014.
Radioamatører med kallesignal LA kan benytte prefikset LI (Lima India) og radioamatører med kallesignal LB kan benytte LJ (Lima Juliett).

STAFETT LI1JAM OG LI2JAM

Som i fjor vil LI1JAM gå som stafett mellom speidergrupper i Norges speiderforbund i Sør-Norge på lørdagen under JOTA. Nytt i år er at LI2JAM vil gå som stafett mellom speidergrupper i Norges speiderforbund i Nord-Norge. Etappene vil typisk være på en eller to timer. Det skal veksles mellom etappene slik at kallesignalene ikke brukes flere steder samtidig.
Det er fortsatt mulig å melde seg på i stafetten.
Etapper fordeles av NSF’s koordinator for Nettverk for radiospeiding, Lars Peter Østrem (LA2KSA).

NORDISK JOTA-PUZZLE

Årets nordiske JOTA-puzzle er laget i Danmark. Det er ulike koordinater med tilhørende bokstaver som fordeles til påmeldte JOTA-stasjoner som epost noen dager før JOTA. Det er meningen at speiderne kan utveksle disse på lufta under JOTA. Mottatte koordinater/bokstaver noteres i det tilsendte rutearket som har 26 ruter (A-Z) den ene veien og 21 ruter (1-21) den andre veien. For JOTA benyttes kolonnene A-N. Etter hvert som bokstavene noteres på de riktige koordinatene kan man lese løsningsordet i rad 13 på årets JOTA-puzzle.

NORDISK JOTI-PUZZLE

Det er i tillegg laget en egen JOTI-puzzle. Som for JOTA-puzzle er det ulike koordinater med tilhørende bokstaver som fordeles til påmeldte JOTI-stasjoner som epost noen dager før arrangementet. Det er meningen at speiderne kan utveksle disse via tastaturet under JOTI. Mottatte koordinater/bokstaver noteres i det samme tilsendte rutearket som har 26 ruter (A-Z) den ene veien og 21 ruter (1-21) den andre veien. For JOTI benyttes kolonnene O-Z. Etter hvert som bokstavene noteres på de riktige koordinatene kan man lese løsningsordet i rad 13 på årets JOTI-puzzle.

Andre tips

- Snakk med speiderlederen på forhånd. Les forhåndsinformasjonene.
- Før dere begynner, så fortell speiderne litt om stasjonen, om hvordan man bruker mikrofonen o.l. Speiderne i Norge (og andre land) får lov å snakke i radioen under JOTA. Men det er den lisensierte radioamatøren som må opprette og avslutte forbindelsene.
- La speiderne snakke med dem i "den andre enden", men kanskje ikke flere enn tre, fire stykker i hvert sendepass, for å unngå gjentakelser. Er det vanskelig å få speiderne til å si noe, kan du jo "intervjue" dem. Det er vanligvis interessant å få rede på hva patruljen arbeider med, hvor mange speidere det er, om de er gutter, jenter eller begge deler i patruljen. e.l. Lederne kan jo også si noe.
- JOTA er ingen contest! Det er ikke om å gjøre å ha så mange QSO'er som mulig, men det gjelder å opprette kontakter som begge parter har glede av. DX-kontakter er OK, hvis forholdene er slik at man kan utveksle annet enn RST, navn og QTH. Men av hensyn til andre på lufta, bør man vel ikke dra ut en DX-QSO for lenge. Dere merker hvordan trafikken er. Om du merker at motstasjonen ikke er en "speiderstasjon", er det unødvendig å holde kontakten lengre enn nødvendig. JOTA holdes for at speiderne skal få kontakt med andre speidere.
- Følg båndplanen for de båndene som brukes, og bruk fortrinnsvis contest-frie deler av båndene. Lokale QSO’er kan med fordel legges til 2-meterbåndet.
- Ta en pause når du ønsker, speiderne kan også trenge avveksling fra radiokjøret. Men det er greit om dere er flere enn én radioamatør!
- Du må selv føre radiostasjonsloggen (eller få en til å gjøre det). I tillegg kan speiderne føre sin egen logg for de QSO'ene de er med på, hver for seg eller patruljevis. Hjelp dem litt til å begynne med. QSL-kort kan deltakerne fylle ut for sine egne QSO'er. Vi håper det er OK at svar-QSL-kortet kan overlates til den patruljen som deltok i QSO'en, i hvert fall bør de få en kopi. Utgående QSL kan sendes via NRRL som vanlig (hvis stasjonen har slik tjeneste via NRRL).
- Skriv gjerne ned kommentarer til programmet og opplegget, og send det inn til oss, slik at vi kan forbedre opplegget til neste år.

Også i år er KFUK-KFUM-speiderne sekretariat for JOTA-JOTI, og kan kontaktes på e-mail post@kmspeider.no

World Radio Scout Frequencies

Band

SSB (phone)

CW (morse)

80 m

3.690 & 3.940 MHz

3.570 MHz

40 m

7.090 & 7.190 MHz

7.030 MHz

20 m

14.290 MHz

14.060 MHz

17 m

18.140 MHz

18.080 MHz

15 m

21.360 MHz

21.140 MHz

12 m

24.960 MHz

24.910 MHz

10 m

28.390 MHz

28.180 MHz

6 m

50.160 MHz

50.160 MHz

2 m

145.425 FM simpleks (Norge)