G3BHK SK

Det er med stor sorg vi melder at grunnleggeren av speidernes Jamboree-on-the-Air (JOTA), LESLIE (LES) MITCHELL, G3BHK, ble "silent key" (SK) mandag 6. oktober 2014. Les fikk idéen til JOTA i 1957, da det engelske speiderforbundet feiret sin 50-årsdag med en jubileumsleir. En rekke speiderledere, som samtidig var radioamatører, hadde med sitt radioutstyr, og slik oppsto idéen til Les om at speidere over hele verden skulle forsøke å få kontakt med hverandre via amatørradio.

Tanken bak JOTA er å la speiderne få anledning til å utforske radioamatørvirksomheten, og derigjennom å få knytte kontakter over landegrensene. Verdensbrorskapet er en sentral del av det internasjonale speiderarbeid, og Radiojamboreen er en av de mange midler som årlig benyttes for å skape kontakt.

IARU Region 1 vedtok i 2008 forslaget fra NRRL, om at alle amatørradio-organisasjoner skal støtte opp om JOTA, for å benytte anledningen til å informere om amatørradio, i håp om å rekruttere speiderne til denne fantastiske hobbyen.

Les deltok på den første internasjonale JOTA-konferansen, som ble holdt på den internasjonale verdens-jamboree ved Lillehammer i Norge i 1975. Vi, som kjente Les godt, vil savne Les, og minnes hans store innsats for internasjonal radiospeiding. I år, i 2014, deltar vi den tredje hele helg i oktober i den 57. Jamboree-on-the-Air (JOTA) og den 18. Jamboree-on-the-Internet (JOTI).

Tom V. Segalstad (LI4LN / LA4LN)

For å hedre Les, oppfordrer vi alle stasjoner til 1 minutts stillhet på både radio- og internettkommunikasjon lørdag 18 oktober kl 12:00 UTC (kl 14:00 norsk tid).


Om G3BHK på world-jotajoti.info

   
Les Mitchell, G3BHK, på den første internasjonale JOTA-konferansen, arrangert på den 14. World Scout Jamboree ved Lillehammer i Norge i 1975. Foto: LA4LN.