Velg hvordan du vil sortere listen:

Arrangementer      Grupper      JOTA-stasjoner      JOTI-baser


Statistikk for JOTA-JOTI 2013

100 registrerte arrangementer.

154 deltakende grupper.

42 JOTA-stasjoner.

60 JOTI-baser.