Samband

Lag en enkel sambands øvelse

Sett opp et samband med dertil egnede poster. Det bør være minst tre, men flere går også an. Det er her ikke nødvendig med flott sambandsutstyr. Vanlige walkie-talkier er gode nok, det gir deltagerne også en følelse av at samband ikke alltid er plankekjøring. Legg sambandsøvelsen over noe konkret, det bør ikke være så viktig, men det som speiderne skal si til hverandre bør ha et preg av seriøsitet. En måte å gjøre dette på er i en rundløype å sende de som er på sambandskurs rundt til de enkelte postene og be de rapportere tilbake om alle er kommet dit og status. De kan formidle kontakt fra postene også om det er ønskelig. Det er ikke noe særlig å la de bli på postene, det kan lett bli forstyrrende. Særlig gjelder dette på de stedene en kjører radio.