2013 Nordic JOTA puzzle.

JOTA handler om å komme i kontakt med speidere andre steder. Denne oppgaven er laget nettopp med tanke på det.

Slik fungerer det:

Noen dager før JOTA har alle JOTA arrangementer fått tilsendt en e-post med noen koder. Andre stasjoner har fått andre koder. Nå er det om å gjøre å samle flest mulig koder.

Kodene kan du sette sammen i et system. Når du har samlet mange nok koder, vil du kunne få fram en beskjed. Merk at beskjeden er på engelsk!

Et hett tips er å lage et rutenett på 47x3 ruter og fylle inn informasjonen etter hvert som du mottar den. For å gjøre det litt enklere, kan du laste ned denne filen.

LA1JAM og LA4JAM sitter på alle kodene (dersom dere bare mangler noen få for å løse oppgaven).

Lykke til!