Nordisk JOTA-puzzle

Nordisk JOTA-puzzle er en aktivitet som utøves av speidere via radio på JOTA, og bare der. Det er ikke meningen å koble denne aktiviteten mot aktivitet på internett og JOTI. Nordisk JOTA-puzzle må heller ikke forveksles med det internasjonale JamPuz.

Spør andre stasjoner om koordinater

Hensikten med Nordisk JOTA-puzzle er å gi speiderne noe å gjøre sammen via radio. Alle som har registrert en JOTA-aktivitet her på jotajoti.no, vil få tilsendt et antall koordinater. Disse sendes til arrangementsansvarlig på den e-postadressen som ble oppgitt ved registrering. Alle JOTA stasjoner i Norden er med på det samme JOTA-puzzelet!

Disse koordinatene bør speiderne ha lett tilgjengelig når de snakker på radio med speidere fra andre JOTA-stasjoner. Dere kan både spørre etter, og gi fra dere koordinater til andre speidergrupper. Målsetningen er å samle så mange koordinater som mulig.

Koordinatene viser til et kvadratisk rutenett, der A1 vanligvis er øverste venstre hjørne. Det kan være lurt å lage et slikt skjema på forhånd ved hjelp av regneark. Etter hvert som dere får nye koordinater fra andre speidergrupper, kan dere skravere riktig felt i rutenettet. Ut over ettermiddagen vil dere oppdage et mønster, noen ord, et tegn eller lignende. Når dere ser hva det skal være, så har dere løst oppgaven, og kan antagelig gjette dere til de siste koordinatene.

Koordinater sendes vanligvis ut ca onsdagen før JOTA. Dersom ditt JOTA-arrangement ikke har mottatt koordinatene i år, så ta kontakt med are@kmspeider.no. Ditt arrangement må være registrert her på jotajoti.no for at du skal kunne motta koordinater.

Få i gang samtalen! Bruk J-koder

Stikkord som JOTA-puzzle, eller koordinater, skulle være gode hjelpemidler til å få i gang samtalen med nordiske JOTA-stasjoner. Ellers kan J-koden anbefales til kommunikasjon mellom speidere som ikke har felles språk, se her for mer informasjon (åpnes i ny side).

Til forskjell fra konkurranser, er det bare vinnere i Jota-Puzzle. Jamboree-stasjonene LAxJAM har mange flere av koordinatene, og det går an å spørre fram de(n) koordinaten(e) man fortsatt måtte mangle.

Brenn ikke inne med koordinatene du får, men la speiderne på din JOTA-stasjon formidle disse til alle andre (nordiske) JOTA-stasjoner dere kontakter. Bruk det fonetiske alfabetet. Dette blir gøy, og sammen får vi det til.


Følgende land lager det Nordiske puzzle:


2011: Finland
2012: Sweden
2013: Iceland
2014: Denmark
2015: Norway
2016: Finland
2017: Sweden
2018: Iceland
2019: Denmark
2020: Norway