Hjelp! Vi har satt av helten til Jota/Joti (igjen)!

Hva skal vi egentlig gjøre?! Hva skal vi finne på? Hvordan skal vi planlegge dette?

Dette er kanskje det største spørsmålet. Hvert år. Selvsagt finnes det ikke noe fasitsvar, men kanskje kan det hjelpe å lese om hvordan de arrangerte JOTA JOTI i Kristansand? Eller kanskje får du noen ideer av å lese denne reportasjen fra Haugesund?

Jota Jota handler om kommunikasjon, men husk også på at det skal være et vanlig speiderarrangement. Det er selvfølgelig både lov og lurt å gjøre alt som er gøy!

Denne siden gir en mengde tips til aktiviteter knyttet til kommunikasjon og teknologi.

Tekniske programtips fra WOSM (Nytt 2013)

Du finner dette på facebook HER. Ved å klikke på bildene vil du også kunne se kommentarer fra andre som har forsøkt seg på aktivitene.
Dersom lenken over ikke lenger fungerer, så har vi tatt vare på aktivitene her.

Programtips som passer for både JOTA og JOTI

Finn svaret lek

Dette er en lek/konkurranse med seks poster. Den kan enten legges opp som en rundløype, sporløype, fakkelløype eller som en bordlek. Det viktigste er at patruljene får utdelt én og én oppgave, uten mulighet for å gå tilbake til forige oppgave. Dette gir også god husketrening.
Last ned oppgave som docx | pdf
Last ned svarark som doc | pdf

Ord fra speiderloven

Last ned og print ut dette dokumentet (.docx) som inneholder mange ord fra speiderloven, men også noen som ikke hører med. Oppgaven for patruljene blir å sette sammen speiderlovsparagrafene. Hvis dere har flere patruljer, kan det gjennomføres som en konkurranse. Da må det printes ut ett oppgavesett til hver patrulje. Husk at fasiten står på første side...

Skjult kode lek

Denne leken går ut på at speiderne skal finne fram til setninger ved hjelp av hullark/sjablonger som legges over et annet ark fullt av bokstaver.

Speiderne får utdelt “kodearket” som de legger over som en sjablong. Du klipper ut de fargede feltene i sjablongene. Speiderne bruker disse for å legge over postene og finne ut hvilke bokstaver de skal lese.

Forberedelse:
Du må være innlogget for å laste ned oppgavene. Hvis du er innlogget, så finner du nedlastingslenke her:
Klipp ut alle de skraverte feltene av Kodeark 1 og Kodeark 2. Laminer arkene så disse kan brukes om igjen både i år og neste år! Du trenger en del kodeark.

Lag gjerne egne setninger som speiderne skal finne. Bruk mal posten til hjelp for dette.
Heng opp postene (arkene med mange bokstaver).

Det er mange svar:
Ved å legge Kodeark 1 over en post, så kan lese av den første koden (1A). Ved å legge Kodeark 2 over leser du den andre koden (for en overraskelse) (2A). Ved å snu kodearkene med skriften “Kodeark” inn mot posten kommer en ny løsning frem. Henholdsvis 1B og 2B. Med hvert kodeark kan du altså lese ut to løsninger.

Tips:
La en speider sitte inne i “KO” og lede de andre rundt til postene. Han skriver ned riktige svar på svararket.
Gi speiderne samlet instruks om hvordan leken skal gjennomføres, men ikke fortell dem at du kan snu sjablongen – la speideren i KO forklare dette. Det er nemlig ikke så enkelt å formidle over radio hvordan arket skal snus.

For ekspertene:
Kodeark 1 viser en enkel tekst i klartekst.
Kodeark 2 er “kryptert”. For å tyde løsningen må du bruke bokstaven før i alfabetet. Står det “B” må du oversette denne til “A” osv. Dette vet bare han i KO, og speiderne må overføre alle bokstaver fonetisk.

Takk til LA5KRA Erik for denne oppgaven.

Programtips spesielt med tanke på JOTA

JOTA-kryssord

Kryssord er alltid moro. Klarer du å løse dette kryssordet? Hvis du er innlogget, så kan du laste ned fasiten her:

Radiokjøring 80m JOTA

Denne aktiviteten er det de fleste forbinder med JOTA. En speiderpatrulje sitter rundt en radio og en radioamatør. Radioamatøren oppretter kontakt og overlater mikrofonen til speiderne som forteller hvem de er og bokstaverer navnet sitt. Kanskje utveksler de koder til Nordisk puzzle. Samtalen foregår på norsk med en annen norsk JOTA stasjon, eller en annen radioamatør. Det er viktigere at alle får prøve seg, enn at man oppnår flest mulig kontakter.

Radiokjøring 20-40m JOTA

På denne aktiviteten kjører vi radio på avstander som går ut fra Norge. Her kan speiderne prøve sine språkkunnskaper og treffe nye grupper av speidere på radionettet. Selv om språkkunnskaper hos visse grupper ikke er god nok, kan en slik post være til nytte, slik at speiderne ser hva som kan gjøres med en radio selv inne fra tjukkeste skauen.

Post 3 Pakkeradio JOTA

På denne aktiviteten sitter speiderne rundt en pc og sender beskjeder til noen andre. Radioamatøren kobler pc'n opp via et pakkemodem, som oftest en 2 m radio til en node hvor han fører speiderne rundt fra node til node for å vise dem hva som finnes. Senere kan speideren selv få lov til å sende beskjeder ut på nettet, eller sende post til en annen gruppe. Skulle det ikke være mulig å nå en node fra der dere er, kan dere avtale med andre speidergrupper i nærheten om å ta kontakt for sending på et bestemt tidspunkt og frekvens. Skulle heller ikke dette være mulig, og utstyret finnes hos dere, kan dere sette opp to pakkestasjoner som sender seg imellom, med en patrulje på hver stasjon.

Post 4 Revejakt

Det er mange måter å orientere seg på fra post til post. En av disse er å lete etter poster ved hjelp av radiopeiling. Det legges ut en radiosender (rev) som sender morsesignaler. Speiderne har hver sin radiomottaker hvor de peiler seg inn mot denne reven.

Lokaltsamband(walkie talkie)

Her får speiderne en innføring i samband. Hva samband er, hva det kan benyttes til, samt fordeler og ulemper med det. Her kan med fordel benyttes walkie talkie, da dette gir en del situasjoner hvor kommunikasjonen blir dårlig og det gir deltagerne mulighet til å lære noe om sambandets baksider.

Radiokjøring 2 m / 70 cm JOTA (se tillegg A for mer opplysninger)

Det er ikke alltid lett å få tak i en radioamatør som kan kjøre på HF (10 - 80 m), for å kunne kjøre der må denne ha radioamatørlisens klasse A eller B. 2 m / 70 cm kjøring (VHF,UHF) er en måte å kunne løse dette på. Radioamatøren trenger kun lisens i klasse C for å kunne gjøre dette. A og B lisensierte kan også gjøre dette, så aktiviteten kan benyttes i tillegg til andre radioaktiviteter. La speiderne snakke med speidere i nabogruppa. Avtaler dere på forhånd, kan speiderne få i oppgave å rapportere med jevne mellomrom om ting som foregår hos dere. Og de andre gruppene rapporterer tilbake. Er det flere enn to grupper som driver i en slik gruppe så kan en være hovedbase og de andre rapporterer tilbake til. Dette kan senere danne grunnlag for rapport og logg for denne aktiviteten. Eksempel er å rapportere om hva som skjer på et spesielt sted, telle biler som kjører forbi på veien, fortelle hvor mange gjester som har kommet innom osv. Bestem dere på forhånd hva dere skal gjøre, og hvem som skal koordinere det hele.

Lage QSL kort

Det er alltid morsomt å kunne presentere seg selv som den man er, og da å lage egne QSL kort som dere kan sende til de dere har kontakt med. Et godt råd er å lage forsiden med de opplysninger som trengs, og siden be speideren dekorere baksiden.

Morsetrening

For å bli radioamatør i lisensklasse A eller B må en kunne morse. Morse kan anvendes til mye ikke bare via radioen men også til oppgaver og kommunikasjon på annen måte. En oppgave kan gis til speiderne via morse, det være seg i form av lyd, lys, skrevet ned eller lignende. På en slik aktivitet kan det læres morse på den måten som er tilgjengelig. Morse er en form for kode og da gir det litt ekstra å benytte det i aktiviteter som speiderløyper og lignende.

 

Ha en riktig trivelig JOTA/ JOTI.