Planlegging av JOTA

Jo bedre forberedt et arrangement er, desto større er sjansen for lykkes. Sånn er det også med JOTA. Her får du et raskt overblikk over hvordan du kan legge opp et JOTA arrangement.1. Skaff dere en radioamatør.

Har speidergruppa vært på JOTA tidligere så kan du begynne med å spørre den radioamatøren som dere brukte sist. Kan han ikke så kjenner han ofte noen som kan være til hjelp. Det er også lurt å spørre de som tidligere har arrangert JOTA hos dere om råd. Det er også viktig at radioamatøren har det utstyret som skal til for å gjennomføre JOTA. Det er også viktig å fortelle radioamatøren om norsk speidertreff på frekvens 3.740 kHz kl 15.30 norsk tid hver lørdag. Hver første lørdag i måneden er det speidernett med informasjon om speidersaken og det kan treffes amatører som har vært med på JOTA noen ganger.

Skulle dere ha problemer med å skaffe radioamatør, så ta kontakt med den lokale gruppen av NRRL (Norsk Radio Relæ Liga, radioamatørenes forbund) om de har mulighet til å være behjelpelig med radioamatør. Adressen dit får du ved å henvende deg til NRRL's sekretariat på E-mail nrrl@online.no

La radioamatøren lese Informasjon om JOTA. Husk at informasjonen kan bli oppdatert kort tid før arrangementet, så det er lurt å ta en ekstra kikk i siste liten.

Du kan også registrere ditt ønske om å komme i kontakt med en radioamatør her på jotajoti.no. (kommer)

2. Finn ut hvor dere skal være

Radioamatøren vet hva han trenger for at utstyret hans skal fungere på en tilfredsstillende måte og hvor lett det er å flytte det dit det skal brukes. Ta radioamatøren med på råd når dere velger sted å arrangere JOTA.

3. Lag en plan for JOTA helgen

Ta med deg radioamatøren på planleggingen av JOTA helgen, lytt til hans ønsker og ideer om hvordan dette kan gjennomføres. Ofte har radioamatøren deltatt på JOTA før, eller har ideer for gjennomføringen. Det kan hende radioamatøren trenger hjelp for oppsett av utstyr, som antenner og hjelp til frakt. Det er viktig å bli enige om arbeidsfordelingen mellom speiderlederne og radioamatøren.

4. Samarbeide med andre?

Hvis dere ikke lykkes i å få en avtale med en radioamatør, men likevel ønsker å være med på JOTA, så kan kanskje gruppa være med på et annet JOTA arrangement? Dette kan uansett være lurt første gang gruppa deltar på JOTA. Da blir det lettere å arrangere selv året etter.

5. Registrer ditt arrangement

Alle JOTA og JOTI arrangementer bør registreres her på jotajoti.no. På den måten får vi en samlet oversikt over hvem som deltar. Det er til nytte og glede for alle, og gjør det enklere å komme i kontakt med hverandre på underveis. Ved å registrere e-postadresse vil dere også få tilsendt nyttig informasjon.

6. Ikke glem etterarbeidet

Rett opp informasjonen dere har registrert på jotajoti.no, sånn at denne stemmer overens med slik det fakisk var. Da får vi nyttig statistikk og grunnlag for å gjøre det enda bedre neste år. Meld tilbake til post@kmspeider.no om hva som fungerte og hva som ikke fungerte. Informasjonen kan vi bruke til å gjøre nettstedet jotajoti.no enda bedre og mer nyttig neste år.