Minnehefte

På forhånd sett opp en skisse over hvordan dere vil ha dette heftet, hva dere vil ha med i det og lignende. Skaff dere en oversikt over de verktøyene (pc, programvare, skrivere, skannere, skrivemaskin o.l.) som dere disponerer. Det er ikk flaut å bruke skrivemaskin. Da kan du kanskje få med en liten manuell en å skrive ting på turen selv om det ikke er strøm på den hytta dere er. Samtidig vet vi at det finnes mange programmer som kan benyttes til en slik oppgave. Har en ikke noe mer så er et vanlig tekstbehandlingsprogram nok. Det krever litt mer tid å få et resultat slik en vil ha det, men kjenner en ikke de spesialprogrammene så tar det også tid. Det finnes en god del shareware programmer som kan benyttes. Begynn planleggingen i god tid så går det mye lettere. Husk at heftet ikke blir ferdig på den helgen som dere er ute i skogen. Kanskje dere ikke har tilgang på det rette utstyret der ( skrivere, bildene dere tok osv). Det er da viktig å fortsette så fort som mulig etter JOTA/JOTI helgen for at dere skal bli ferdige. Avtal arbeidsfordeling på forhånd.

På forhånd
Sammen med representanter for patruljene (det kan være førerpatruljen, men det kan også være satt sammen av andre som er interessert i dette) sett opp en skisse på hvordan dere vil ha dette heftet. Se på hvor mange sider dere skal prøve å få til, hvilken lauot dere ønsker, hvor mye bilder der vil ha med osv. Dere må ta hensyn til hvilke utstyr dere har. Et godt hefte kan lages selv om dere bare har enkle midler til rådighet, som skrive maskin eller enkle tekstbehandlere. Fordel oppgavene på de som skal være med å gjøre heftet. Alle kan ikke skrive om radiokjøringen, noen må kanskje ta for seg hva dere spiste eller andre aktiviteter. Sett opp en som skal være redaktør, men prøv å ha en demokratisk måte å styre stoffet på, for da kan alle skrive litt på sin måte. Redaktørens oppgave blir å påse at det ikke støter noen, det ikke blir brukt noe som en ikke får lov til bruke og at stoffet holder seg innen for de rammer som er satt. Gi gjerne en del av heftet til hver patrulje slik at de kan forme den delen slik de opplevde JOTA. Ta gjerne kontakt med lokalavisen eller lignende, for disse har kunnskap, utstyr og kan sikkert sette av plass i avisen til noe av det dere lager eller dere får lov til å lage et vedlegg.

Under JOTA helgen
Det meste grunnarbeidet legges på selve JOTA helgen. Ta så mange bilder dere kan slik at dere har nok å velge i etterpå, det er ikke noe vits å spare på filmen, men det er ikke noe vits å sløse heller. La hver gruppe som har en oppgave få jobbe med denne slik at de har mest mulig materiale til å bearbeide når de når de etter JOTA skal gjøre resten.
Deltagerne skriver fra de aktivitetene de har vært på og tar med seg materiell som de senere kan sette inn i dette heftet. Dere som deltar på JOTI og finner hjemmesider kan ta vare disse og benytte noen av dem i heftet. Dere som deltar på JOTA kan la patruljen lage sin egen "logg" hvor de fører opp hva som skjedde under hver QSO (samtale) som de er med på. Dette kan gi en pekepinn på dere aktivitet. Dere kan også sette av plass til QSL kort, men det tar lang tid å få disse på vanlig måte. Hvis du ønsker QSL-kort til avisen deres så må du be de i den andre enden sende disse direkte til dere og så fort som mulig.
Ta med noe fra alle aktivitetene som dere har hatt på turen. Har dere laget en spesiell invitasjon til turen så bør denne også komme inn i heftet. Planen for turen og når de enkelte tingene skal gjøres bør også tas med. Menyen for turen bør også være med, slik at det blir en total oversikt over denne turen.
Det skal ikke være bare en oversikt, men også et skrytealbum for at dette skal være gøy å kunne komme igjen neste år.

Etter JOTA helgen
Bestem dere for en dato "avisen" skal være ferdig, en dato som ikke er for lenge etter at helgen har vært holdt, men dere må få tid til å fremkalle bildene dere har laget. Sett opp en dato hvor alle skal ha ferdig sitt materiell slik at redaktøren og hans komite kan sette sammen avisen. Har dere avtale med lokalavisen om å kunne komme med stoffet der som side(r) i avisen eller som vedlegg har disse gjerne egne frister dere må holde.
Det er nå viktig å redigere stoffet slik at det blir så oversiktlig som mulig, prøv å sette det opp slik at det ikke blir gjentagelser hele tiden, men en jevn flyt. Det kan godt være det samme som er skrevet av flere, men det bør ikke settes opp rett etter hverandre. Gi gjerne hver patrulje en del hver som er tydelig adskilt. Gjerne med en innledende side som presenterer patruljen. Det samme kan gjøres for småspeiderne og roverne.

Forslag til oppsett