Gjennomføring

Når vi har gjort et godt forarbeide er det viktig at selve arrangementet også blir gjort på en ordentlig måte ellers er det lett for at speiderne kjeder seg går lei og ikke kommer tilbake på JOTA/ JOTI. Det er en kunst å aktivisere speiderne på en helg som JOTA/ JOTI. Blir tiden foran radioen eller PC'n for lang blir tiden for de som ikke er spesielt interessert fort lang og kjedelig. Da er det viktig å ha program som varierer, slik at motivasjonen holdes oppe hos flest mulig. En annen grunn til at det bør være mer program er at plassen rundt radio eller pc er begrenset. Videre trenger både radiooperatør og PC operatør pause inni mellom. 4-5 personer rundt radioen og kanskje maks 3 stykker på en pc er vel det som kan gi alle en opplevelse av JOTA/ JOTI.

Vi har generelt to former for JOTA/ JOTI arrangement

1. Et stort arrangement med hele troppen eller flere tropper
Her er det viktig å engasjere alle. Er det 10 eller flere (kan starte alt på 5) speidere på et JOTA/ JOTI arrangement vet vi at det i de fleste tilfeller ikke er plass til alle rundt radioen, noen havner i bakleksa og kommer ikke med. Da er det viktig å dele opp slik at noen er på radioen og noen er på andre aktiviteter. Har du bare en radioamatør, så trenger også denne ørepauser innimellom.

2. Et lite arrangement med bare en patrulje eller en liten tropp
Her er det også viktig å variere. Det er oftest bare de mest ivrige som vil sitte foran radioen eller PC'n hele tiden. Kanskje får dere ikke disponere radioamatøren hele helgen eller at dere ikke får bruke pc'n og internett hele helgen. Det kan jo hende dere bare har avtalt litt tid hos noen som har internett for å se hva dette er eller dere får lov å komme hjem til en radioamatør og delta på JOTA. Da er det også viktig at det er flere aktiviteter å ta fatt i.

Programtips

Her er noen poster dere kan benytte i en rundløype hvor patruljene kan veksle mellom de forskjellige postene. Postene kan benyttes alene eller de kan settes samme akkurat slik dere selv finner ut. Det er viktig at dere ikke låser dere til slik jeg har satt det opp men bruker de tingene dere finner å kunne bruke samt på den måten dere selv ønsker.


Minnehefte


Rundløype