Velg hvordan du vil sortere listen:

Arrangementer      Grupper      JOTA-stasjoner      JOTI-baser


Statistikk for JOTA-JOTI 2012

139 registrerte arrangementer.

163 deltakende grupper.

59 JOTA-stasjoner.

64 JOTI-baser.