Velg hvordan du vil sortere listen:

Arrangementer      Grupper      JOTA-stasjoner      JOTI-baser


Statistikk for JOTA-JOTI 2011

128 registrerte arrangementer.

155 deltakende grupper.

53 JOTA-stasjoner.

62 JOTI-baser.