Nordisk JOTA-puzzle 2010

Nordisk JOTA-puzzle er en aktivitet som utøves av speidere via radio på JOTA, og bare der. Det er ikke meningen å koble denne aktiviteten mot aktivitet på internett og JOTI. Nordisk JOTA-puzzle må heller ikke forveksles med det internasjonale JamPuz.

Hensikten med Nordisk JOTA-puzzle er å gi speiderne noe å gjøre sammen via radio, nemlig å utveksle koordinater og finne fram til meningen i det bildet man ved hjelp av koordinatene kan regne og tegne seg fram til. Nederst på denne siden finner du to regneark i Excel og det samme regnearket i PDF-format. Disse forklarer aktiviteten, og gir en rask start for de som eventuelt ikke selv har lyst til å lage formlene i regnearket fra bunnen av.

Hvert JOTA-arrangement har mottat fem av koordinatene på e-post. Ingen får de samme fem, men alle koordinatene deles ut flere ganger. Dette samme skjer i våre naboland; Sverige, Finland, Danmark og Island. Dermed kan speiderne våre utveksle koordinater med JOTA-stasjoner i alle de nordiske landene, selv om språkene ellers kan være vanskelige å forstå. Det er også derfor oppgaven er gitt på engelsk, siden ikke alle forstår vårt språk like enkelt.

Dersom ditt JOTA-arrangement ikke har mottatt koordinatene, så ta kontakt med are@kmspeider.no. Ditt arrangement må være registrert her på jotajoti.no for at du skal kunne motta koordinater.

Stikkord som JOTA-puzzle, eller koordinater, skulle være gode hjelpemidler til å komme i gang med utvekslingen mot nordiske JOTA-stasjoner. Ellers kan J-koden anbefales til kommunikasjon mellom speidere som ikke har felles språk, se her for mer informasjon (åpnes i ny side).

Til forskjell fra konkurranser er det bare vinnere i en slik aktivitet. Jamboree-stasjonene LAxJAM har mange flere av koordinatene, og det går an å spørre fram de(n) koordinaten(e) man fortsatt måtte mangle.

Brenn ikke inne med koordinatene du får, men la speiderne på din JOTA-stasjon formidle disse til alle andre (nordiske) JOTA-stasjoner dere kontakter. Bruk det fonetiske alfabetet. Dette blir gøy, og sammen får vi det til.


Last ned forklaring av årets JOTA-puzzle. PDF | XLS

Last ned et regneark gjør det mye lettere å fylle ut koordinatene! XLS