Velg hvordan du vil sortere listen:

Arrangementer      Grupper      JOTA-stasjoner      JOTI-baser


Statistikk for JOTA-JOTI 2010

105 registrerte arrangementer.

116 deltakende grupper.

50 JOTA-stasjoner.

51 JOTI-baser.