Forhåndsoppgaver

Skal alle få noe ut av JOTA/ JOTI må de på forhånd vite litt om hva som skal skje. Det er viktig å stille med et grunnlag denne helgen ellers så blir det ofte kjedelig. Selv på Internett og JOTI kan det bli det om en ikke er drillet på forhånd og vet hva en skal gjøre. Det er ikke alltid bare å kjøre i gang og håpe på det beste. Forkunnskap er godt å ha, da vet speiderne hva de skal lette etter på Internett, og de har noe nyttig å si utenom navnet sitt på radioen. Det kan også gjøre det lettere å føre kontakter fra JOTA /JOTI videre etter denne helgen også.

Forslag til aktiviteter som kan løses på forhånd og inspirere til aktivitet på JOTA/JOTI:

1. Småspeidere:
Lær å bokstavere. La speiderne begynne med navnet sitt. Klarer de mer så kan de bokstavere slike ting som gruppens navn, patruljenavn m.m. Det er lov å bli flink til å bokstavere.

Lær speiderne om hvordan de skal oppføre seg foran radioen. Hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre. Fortell dem at det er kun en som kan snakke om gangen. Få gjerne radioamatøren eller en eldre interessert speider til å komme å fortelle. Om det er radioamatøren be ham gjerne ta med noe utstyr, om dere ikke snakker så kan han vise litt.

Har dere anledning, så gå igjennom skikken på nettet. Hva kan vi skrive på IRC for eksempel, og hva kan symbolisere dine meninger.
Se etter interessante sider på nettet. Er det noe av speiderne som er på nettet fra før eller har foreldre eller større søsken som kan hjelpe seg. Få disse til å finne steder som er hvert å besøke under JOTI. Tiden på JOTI går fort nok, om en ikke skal bruke mye tid på å lette i blinde.

Lag en plakat av flokken deres, som dere kan henge opp på veggen foran radioamatøren. Da er det lettere for denne å fortelle om flokken. Klistre gjerne på noen bilder fra turer og andre arrangementer som dere har vært på.


2. Speider
La patruljene få oppgaver de kan jobbe med mot JOTA/JOTI. Oppgavene kan variere fra patrulje til patrulje. De er forskjellige og har forskjellig tilgang, interesse og kunnskap. Er det ting som en i en patrulje kan og kanskje en i en annen. Vær ikke redd for å be dem om å jobbe sammen. Sørg for at patruljene gjør det de får i oppgave. Se samtidig til at oppgaven ikke er for lett (uinteressant) eller for vanskelig (tidkrevende).

Lag en hjemmeside for troppen (gjerne for hele gruppa). Dette kan dere gjøre selv om dere ikke er på JOTI. Her kan dere oppgi hvilken signatur dere har under JOTA og kanskje fortelle når dere har tenkt å være på lufta. I samarbeid med radioamatøren kan dere også si hvor på frekvensskalaen dere regner med å være. Har der mulighet så lag en gjestebok. Da har dere noe å se tilbake på etter JOTA. Hjemmesiden bør ikke være noe stort og flott, men en enkel side som er lett å laste ned og forteller oversiktlig det budskapet dere vil ha frem.

Finne ut hva som skjer på JOTA/JOTI. Få en radioamatør til å komme og fortelle, eller en som har vært med på dette før. Det er ganske viktig å vite litt om hva som foregår da er det lettere å være interessert i det som foregår og speiderne får med seg mer.

Lag en historie som kan fortelles på JOTA/JOTI. Det er ofte stakkato å bare si jeg heter... og jeg bokstaverer..., mine hobbyer er.... Da er det til stor hjelp om det lages en historie på forhånd som kan leses opp. Den må være kort, men gi en mening. Den kan inneholde noe morsomt som patruljen har vært med på, en tur som gikk litt rart eller noe slikt.

Det er viktig å snakke riktig, særlig gjelder dette når vi snakker i en mikrofon. Ikke bare på radio, men også når det snakkes i telefon og lignende. En måte å øve på er å lage en historie som sendes rundt. En leser opp historien for en annen, som skriver den ned og ringer til neste og videre forteller den da. Det er viktig å skrive ned så en ikke må gå på hukommelsen. Det er ikke hukommelses spill.

Lag QSL kort som kan benyttes under JOTA. I dag er det så mange muligheter til å lage QSL kort på Har dere tilgang på internett og mail så kan dere utveksle mailadresser og sende et elektronisk "QSL kort", her kan dere få med mer en der får med på et vanlig QSL kort. Dette kortet kommer fortere frem og går direkte til speiderne. Husk å sende QSL kort allikevel.


3. Roverne
Hvor er roverne under JOTA/ JOTI? Det er et spørsmål som vi kan stille oss. Ofte ser vi JOTA/ JOTI som et rent speider arrangement, hvor vi ofte hører at småspeider kommer innom. Vi vet de er der enten som medhjelpere for lederne eller som ledere. Noen sitter hjemme eller følger det hele på anonym avstand hjemme fra. Hva kan de gjøre for å vise seg på et arrangement som JOTA/JOTI.

Roverne kan lage sin egen hjemmeside. Det behøves ikke lage noe for hvert lag, men roverlagene i kretsen kan gå sammen om å lage noe som presentere dem og deres aktivitet. Det kan der fortelles om hvor de er i denne helgen. Dette er med å synliggjøre denne gruppen som ofte er med men ikke syns noe særlig. Det er lov å skryte!

Lage et hefte om speidingen i nærmiljøet. Det være seg bare laget, speidergruppen, kretsen eller lignende som kan sendes til de som dere kommer i kontakt med. Lag den på elektronisk vis også. Så kan dere sende den over mail og mottakeren få den med en gang.

Lag dere visittkort, gjerne med bilde på og en tekst som forteller hvorfor dere er speidere. Det er nå enkelt å lage slike kort, fordi det finnes etikettark laget spesielt for denne oppgaven. Det er ikke etiketter, men er definert under denne gruppen når det gjelder arkstørrelser.