Etterarbeid

Rapport
Hvor ofte har du ikke kommet til utstyret når du skal bruke det neste gang og funnet at det både er skittent og i uorden. Hvor ofte har du ikke tenkt tilbake på et arrangement og lurt på hva som var interessant for speiderne som kunne bygges videre på. Et hvert arrangement burde vært loggført så vet en hvor en har speiderne og slipper blant annet å gjøre de samme tabbene om og om igjen.
Det samme gjelder også på JOTA/ JOTI, men her er det ikke bare du som trenger opplysninger om hvordan det har gått. Vi som arrangerer JOTA/ JOTI trenger også dette til vårt videre arbeid med JOTA/ JOTI. Sett deg ned, gjerne samme dag som du kommer hjem og sett ned de viktigste tingene på papir. Har du ikke tid til så mye, så fyll i hvert fall ut rapportskjemaet samme dag når det er ferskt og gjør heller tilføyinger senere. Send inn rapporten så fort som mulig. Da glemmes det ikke .
Det hadde vært artig om dere kunne lage et vedlegg til rapporten på deres egen måte. På den måten kan vi alle sammen som leser JOTA/JOTI rapporten kan ta del i deres opplevelser. Har dere laget noe spesielt for JOTA/JOTI, deres egen avis, spesielt hefte for helgen eller lignende? Dette behøves ikke nødvendigvis sendes sammen med rapporten (det kan jo hende det ikke er ferdig), men det lønner seg. Det kan sendes til Norsk JOTA/ JOTI organisator Dag Anders Kjærnes, Ravnåsveien 87 1254 OSLO.
Har dere noe på hjertet eller noen spørsmål når det gjelder rapporten, det være seg om arrangementet eller ting dere vil dele med andre? Dette kan også sendes til ovennevnte adresse eller på mail til jota@scout.no .

Brev
Det er moro å ha en brevvenn, og en som har noen av de samme interessene som deg er ekstra moro. Med dagens teknologi som e-post og lignende, kan det være mye lettere å holde kontakten. Brevvenner kan være enkelt speidere, patrulje, tropp (småspeider flokk) som utveksler tanker, ideer og hendelser med hverandre. Har dere laget noe morsomt under JOTA/JOTI. En egen avis eller et hefte så er det en fin måte å starte en brevkontakt på. Oppnår en patrulje kontakt med en annen patrulje så kan det være noe som gå i arv i patruljen.
Det viktigste her er at dere gjør det dere har lovet, ellers er det ingen vits i å love noen ting som helst.